Er din grund forurenet ? Er der f.eks. en olietank på ejendommen som din sælger ikke har oplyst om ? Eller har en olietank blot forurenet din grund ?
 
 
I så fald kan du få penge (erstatning eller forholdsmæssigt afslag) fra køber. Endvidere kan ejendomsmægleren og den boligadvokat, du brugte, tillige være ansvarlige. Du har således gode muligheder for at få økonomisk kompensation.
 
Er du som køber blevet opmærksomme på nogle forhold ved huset som ikke lever op til de forventninger, som du med rette har haft ?. Det kan f.eks. være forurening af din grund.
 
Du kan på www.ois.dk se din BBR-meddelelse for din ejendom. Der er ofte fejl i BBR-oplysningerne, men sælger har pligt til at det er helt korrekt, hvad der står i BBR-meddelelsen, f.eks. om der er en nedgravet olietank.
 
 
Forholdsmæssig afslag i købesummen
 
I modsætning til erstatningen, så er der intet krav om et ansvarsgrundlag hos sælger for et krav om forholdsmæssig afslag, imidlertid skal manglen være betydelig.
 
En mangel er først betydelig, når den overstiger det, der betegnes som en bagatelgrænse. Det må bero på en kvalitativ henholdsvis kvantitativ vurdering, hvorvidt en mangel overskrider bagatelgrænsen. Denne grænse er ikke helt fastsat, men tager udgangspunkt særligt i, hvad køber ville have betalt, hvis denne havde kendskab til manglen, udbedringsudgifterne, en værdiforringelse ved senere salg og om det tidsmæssige aspekt i behovet for afhjælpning.
 
Højesteret har udtalt i U.2012.3483 H, at hvor der ikke foreligger nærmere oplysninger om forureningens betydning for handelsværdien, må det forholdsmæssige afslag fastsættes efter et friere skøn.
Ejendommens handelsværdi er i udgangspunktet forringet med et beløb, der svarer til afhjælpningsudgifterne.
 
Forurening er ikke omfattet af ansvarsfritagelsen for sælger i § 2, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom. 
 
§ 2, stk. 1, i lov om forbrugerbeskyttelse ved fast ejendom har følgende ordlyd, undertegnendes understregninger:
Har køberen fra sælgeren  modtaget en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, jf. § 2 a, samt oplysning om ejerskifteforsikring, jf. § 5, kan køberen ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld, eller at en bygnings el-, varme-, ventilations- eller sanitetsinstallationer ikke er funktionsdygtige eller er ulovlige i henhold til offentligretlige forskrifter, jf. dog stk. 2-7. Køberen kan heller ikke over for sælgeren påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten.
 
Få hjælp af en advokat med speciale i forurening af grunde.
Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk