Lejeretssager - smidt af din lejlighed ?
 
Er du ved at blive smidt af din lejlighed (lejebolig) af din udlejer ? (f.eks. sagen er i Fogedretten nu)
 
Ofte gør udlejerne det på et ikke gyldigt grundlag.
 
Hvis du opfylder følgende økonomiske betingelser, så kan jeg måske tage din sag gratis. Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2020 er således følgende:
Enlige ansøgere 336.000 kr.
Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 427.000 kr.
Forhøjelse for hvert barn 58.000 kr.
 
Har du som lejer ikke modtaget:
1. skriftligt påkrav fra din udlejer med anbefalet post ? eller
2. en ophævelsesskrivelse fra din udlejer med anbefalet post ?
 
Så har du allerede en god sag.
 
Du kan som lejer få en tortgodtgørelse, hvis din udlejer har indgivet udsættelsesbegæring på et grundlag, der viste sig ikke at bestå, jf. RPL § 598, stk. 2, jf. § 505, stk. 1.
 
Udlejeren har bevisbyrden for at både 1. påkrav og 2. ophævelsesskrivelsen er kommet frem til dig.
 
Boligen skal være et helle hvor folk skal kunne føle sig trygge. Det berettiger derfor til en tortgodtgørelse, hvis du pludselig, og helt uden grund, er ved at blive sat på gaden.
 
Det kan udledes modsætningsvist af en Højesterets kendelse, at det er et krav at en udlejer sender en ophævelse af et lejemål med anbefalet post for kunne dokumentere at den er kommet frem til lejeren, for ellers var der ingen grund til at Højesteret både nævner almindelig og anbefalet post i deres kendelse.