Forældelse af krav

Forældelse kan være ekstremt vigtigt at have før øje i mange sager. Reglerne om forældelse er primært reguleret i forældelsesloven. 

 

Lovgivningen om forældelse kan være særdeles kompliceret, f.eks. taler man både om den relative forældelsesfrist og den absolutte forældelsesfrist. Dertil skal lægges at der galt andre regler om forældelse af krav stiftet før d. 1/1-2008 og at der er overgangsregler ifm. skiftet til den ”nye” forældelseslov. Ydermere så gælder der visse undtagelser mht. forældelse af offentlige krav som Gældsstyrelsen forsøger at inddrive. Har du f.eks. gæld til det offentlige, herunder måske SKAT, som du mener er forældet ? 

 

Samlet set er spørgsmål om forældelse derfor et område man bør konsultere med en advokat, hvis man tænker at ens krav måske kan være forældet.

 

Har du eller er du f.eks. blevet mødt med et faktura-krav ?
Forældelsen for denne type fordring regnes ofte fra dateringen (og ikke forfaldsdagen) på fakturaen, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Det skyldes at forældelsen skal regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, men forfaldsdagen på fakturaer er ofte ensidigt indrømmet af kreditor.

Fordringer forældes ofte efter 3 år regnet fra dateringen på fakturaer, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.

 

Men er der i din sag overhovedet foretaget forældelsesafbrydende skridt, som har holdt fordringen i live ? Og er der ikke udvist passivitet i din sag ? Passivitet fra kreditors side er ekstremt vigtigt at være opmærksom på, da det kan gøre at kravet bortfalder før der overhovedet sker forældelse. Altså behøver du som debitor ikke vente i 3 år før du er ”på den sikre side”.

 

Har kreditor overhovedet afbrudt forældelsesfristen rettidigt ? 

 

Fordringer forældes efter 10 år mht. et gældsbrev, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 1. Det samme gælder for et simpelt pengelån, jf. forældelseslovens § 6, stk. 1.

 

Men hvad gør du hvis du har ukendskab til skyldnerens opholdssted ? Dertil kan du som kreditor få ekstra hjælp (tid) ved at påberåbe dig forældelseslovens § 14.

 

Ydermere så er der også reglerne omhandlende bortfald og forældelse af udlæg i en fast ejendom. Her skal man tillige være opmærksom på, at man som debitor ikke altid bare skal betale fordi der er et udlæg i ens ejendom. For hvad nu hvis kravet er over 10 år gammelt ?

 

Få hjælp af en advokat i Aarhus med speciale i forældelse.
Send allerede i dag en mail til:
Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk