Har du klaget over din ejendomsvurdering, men ikke fået medhold og anvendte du en rådgiver (f.eks. en advokat) som hjælp ?
 
Så kan du gratis sende din sag til gennemsyn hos Advokatfirmaet Berling Dincher. Jeg har indgående erfaring med ejendomsvurderinger.
 
Havde din rådgiver f.eks. styr på hvad følgende er:
 
Ejendomsværdien
Grundværdien
Ejerboligfordeling
Omberegnet grundværdi 
Basisår
Omberegnet ejerbolig værdi
Grundværdiområde
Bagjord
Byggeretsværdiprincippet
Etagearealprincippet
Kvadratmeterprincippet
Hektarprincippet
Hvornår må der laves et nyt Grundskatteloft (GSL)
 
Og hvad er f.eks. kriterierne for at anvende følgende:
 
SFL § 33, stk. 1 og 2, om ordinær genoptagelse 
SFL § 33, stk. 3, om ekstraordinær genoptagelse 
SFL § 33 a, stk. 1, om ordinær revision
SFL § 33 a, stk. 2-5, om ekstraordinær revision
 
 
Få hjælp af en advokat med speciale i ejendomsvurderinger.
Send allerede i dag en mail til: Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk