Er du lejer og strides du med din udlejer om tilbagebetaling af depositum eller en del heraf ?


Har du modtaget en fraflytningsrapport som du ikke er enig i ?

 

Istandsættelseskrav/tilbagebetaling af depositum

Efter lejelovens § 98, stk. 2, skal udlejer inden to uger fra lejers fraflytning fremsætte krav om de istandsættelsesarbejder, der skal udføres i lejemålet.

Fristen begynder at løbe, når lejer har overladt dispositionsretten over lejemålet til udlejer.

Har din udlejer godtgjort at have fremsat krav rettidigt i overensstemmelse med fristen i lejelovens § 98 stk. 2 ?

Selv hvis der er afholdt et fraflytningssyn (også kaldet et flyttesyn), så er det ofte ikke gjort godt nok fra udlejers side ! 
Derfor vil du ofte kunne få dit depositum eller en del heraf tilbage.

Endvidere bør du være opmærksom på at ved lov nr. 310 af d. 30/3-2015 blev de hidtil gældende muligheder for at aftale nyistandsættelse ved fraflytning udelukket, og lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning blev begrænset til at svare til en såkaldt normalistandsættelse.

Formålet med flyttesynet er at fastlægge lejemålets stand ved lejemålets ophør. Udlejer skal fremsætte krav om istandsættelse på flyttesynet.

Det er udlejer, som skal dokumentere, at istandsættelsen, har været påkrævet, jf. lejelovens § 19, stk. 2, og ofte må det lægges til grund, at udlejer ikke på baggrund af den udarbejdede fraflytningsrapport har godtgjort, at istandsættelsesarbejderne var påkrævet. Derfor skal lejer ikke hæfte for udgifterne hertil, jf. fraflytningsopgørelsen.

Udfyld meget gerne denne formular og jeg vil gratis vurdere din sag. Klik på dette link: