Lejeretssager – er din bolig, f.eks. lejlighed, blevet opsagt ?
 
Er du blevet opsagt af din udlejer ?
 
Ofte gør udlejerne det på et ikke gyldigt grundlag.

Lovede din udlejer dig, at udlejer opsagde dig, fordi udlejer selv ville benytte boligen, men har det nu vist sig at udlejer ikke alligevel er flyttet ind i boligen ?

Nogle lejere opsiges efter f.eks. lejelovens § 82, stk. 1, litra c.

Udlejer skal selv benytte det lejede, og der kræves fuldstændig identitet mellem udlejeren og den, der skal benytte lejemålet.

Hvis udlejer ikke er flyttet ind i det lejede, så er udlejer følgelig erstatningspligtig over for lejer, dersom udlejer vidste eller burde vide, at indflytning ikke ville ske.

Udlejeren skal benytte hele det lejede; det er f.eks. ikke nok, at udlejer vil bruge boligen til overnatning 2-3 gange om ugen.

Det er en forudsætning ved lejemål, at udlejeren vil bebo hele lejligheden og f.eks. ikke blot sammenlægge et enkelt værelse med sin egen lejlighed.

En udlejer kan pådrage sig et erstatningsansvar, der omfatter lejers udgifter til bl.a. flytning, tab på inventar og forøget husleje samt advokatbistand i forbindelse med en evt. retssag om opsigelsens berettigelse.

Det afgørende er om udlejer hverken reelt har taget eller har til hensigt at tage bopæl i det opsagte lejemål.

Det er udlejer som bærer risikoen for den uretmæssige opsigelse, og dermed er erstatningsansvarlige for det tab, som lejer har lidt, jf. til eksempel T:BB 2009.373.

Få hjælp af en advokat med speciale i lejeret.
Send allerede i dag en mail til:
Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk