Er du lejer og har du skimmelsvamp i dit lejemålet ?

Vil din udlejer ikke gøre noget ved skimmelsvampen ?


Skimmelsvamp i lejemålet ikke er noget der skal tolereres, da det er stærkt sundhedsskadeligt.

Måske har du eller din udlejer selv kunnet fjerne de umiddelbare synlige tegn på skimmelsvamp, men det ændrer ikke på at der er skimmelsvamp.

Skimmelsvampen vil komme igen efter kort tid.

Bekæmpelse af skimmelsvampen kræver ofte sanering og udskiftning af bygningsdele.

Årsagen til skimmelsvamp er som regel en mangelfuld bygningskonstruktion med fugt og/eller manglende ventilation.

Du skal som lejer ikke acceptere en midlertidig løsning i form af afvaskning og bortfjernelse af de umiddelbare synlige tegn på skimmelsvampen.

Dit lejemål lider derfor af mangler og det kan berettige dig til et dekreteret afslag i lejen. 

Du bør som lejer tage forbehold for krav om erstatning pga. helbredsforringelse som følge af fugt og skimmelproblemer i lejemålet pga. udlejers manglende opfyldelse af sin vedligeholdelsespligt.

Din udlejer har pligt til at udbedre fejl og mangler ved lejemålet. Det fremgår af lejelovens § 11.

I følgende afgørelser blev der givet forholdsmæssigt afslag for skimmelsvampeangreb: 
T:BB 2007 302 Ø, T:BB 2007 673 Ø, T:BB 2007 703 Ø og GD 2008 28 B.

Udfyld meget gerne denne formular og jeg vil gratis vurdere din sag. Klik på dette link: